Poängtal: 0

Läkaren och sköterskan talar med Herr Andersson om hans situation under ditt arbetspass. Du blir involverad i patientens vård

Du behöver ha en god förståelse över situationen. Du bestämmer dig för att dokumentera så du inte glömmer någonting och på så sätt utför du ditt arbete bättre.

Aktivitet 1

Herr Andersson säger till doktorn

 

Patientens andning

 

Doktorn säger till Herr Andersson att

 

Tre gånger om dagen behöver Herr Anderssons

 

I morgon bitti ska Herr Andersson

 

Idag måste patienten få

 

Doktorn kan efter att ha sett provresultaten

 

Det är väldigt viktigt att informera

 

han behöver undersökas
jag mår inte bra idag
ändra patientens behandling
är ansträngd idag
ett EKG taget
Herr Anderssons anhöriga om hans allmäntillstånd
ta ett blodprov
puls och blodtryck kontrolleras

Nu när du har tagit många anteckningar behöver du förstå exakt vad du ska göra. Bli inte förvirrad!

Aktivitet 2

Rätt (grön) / Fel (röd)

Herr Andersson mår bättre idag än tidigare dagar.

Doktorn beslutar att undersöka Herr Andersson.

Sjuksköterskan tar patientens journal till hans familjemedlemmar.

Sjuksköterskan säger att Herr Andersson behöver kontrolleras tre gånger om dagen.

Herr Andersson behöver ta ett blodprov i morgon.

Doktorn beslutar att ändra Herr Anderssons behandling omgående.

Är du säker på att du har förstått? Låt oss se

Aktivitet 3

Skriv orden du ser nedan i listan bredvid rätt påstående:

Behandling
Analys
Sjuksköterska
EKG
patientjournal

 

Sjukvårdspersonal som tar hand om de sjuka, administrerar medicin, och utför omvårdnadsarbete.

 

Noggran undersökning av en patients hälsa.

 

Mätning av hjärtats aktivitet medans det är igång.

 

Metoder som används för att behandla sjukdomar.

 

Dokument som ger en samlad information om patientens hälsotillstånd.

Medans du arbetar kommer du inte ha mycket tid att reflektera. Du behöver kunna reagera väldigt snabbt. Här kan du öva lite.

Aktivitet 4

Herr Andersson (att berätta) doktorn att han har problem med andningen.

Doktorn (att uppmana) patienten att hålla sig lugn.

Sjuksköterskan (att förklara) för undersköterskan hur patienten ska hanteras.

Undersköterskan (att ta) hand om patienten.

Patienten (att vara i behov av) att ta några medicinska prover.

Efter proverna, är det troligt att doktorn (att göra) ändringar i behandlingen.

(Att vara) nödvändigt att informera patientens familj om patientens hälsotillstånd.

Nu är du färdig, du vet nu vad sjuksköterskan bad dig att göra. Bra jobbat!

Poängtal: 0

Ansvarig sjuksköterska under ditt arbetspass tittar i Herr Karlssons journal.

Aktivitet 1

PERSONUPPGIFTER

Patientens namn:: Pär Karlsson

Födelsedatum: 05/03/1960

Kön: M

Tidigare medicinsk översikt – sammanfattning av viktiga medicinska problem

Patienten har djupa sår i båda benen. Såren har förvärrats, patienten har fortfarande mycket ont. En ny omläggning behövs så snart som möjligt.

Vilken av dessa bilder överensstämmer med beskrivningen av patientens tillstånd?

Sjuksköterskan slutade sitt arbetspass och gav dig journalen med omvårdnadsplanen, med instruktionerna att sköta om Herr Karlssons sår.

Aktivitet 2

Procedur: Innan du börjar, förklara för patienten vad du kommer att göra under omläggningen och att du följer alla hygienrutiner. Kontrollera sedan hur såret ser ut. Se till att patienten sitter bekvämt. Börja tvätta såret med ljummet vatten, gör sedan rent det påverkade området med kompresser uppblötta med den desinfektion som ordinerats. Varning, låt aldrig dina fingrar vidröra de delar av kompressen som kommer i kontakt med såret! Vid behov, använd lindrande salva. Applicera nu skyddskrämen runt patientens sårkanter. Avsluta med att linda om såret med rent bandage.
Verifiering: Se över kompresser och sår regelbundet.

Vänligen markera vilken kategori åtgärden stämmer överens med.

Påstående
Gör
Gör inte
1. Tvätta såret med iskallt kranvatten.
2. Linda såret ordentligt med sterila kompresser.
3. Sätt på förband för att badda såret innan det tvättas.
4. Använd absorberande bomull för att lägga om såret.
5. En antibiotikasalva ska användas innan såret rengörs noggrant
6. Rör de delar av kompressen som är i kontakt med såret med dina fingrar.
7. Tvätta dina händer noggrant innan du påbörjar behandlingen.
8. Desinfektion kan användas för att desinficera såret.

Sjuksköterskan har skrivit en lista med det material som behövs för omläggning av Herr Karlssons sår. Du är ansvarig att hämta materialet och genomföra omläggningen.

Aktivitet 3

Gå till apoteket och hämta nödvändigt material för att lägga om sår i enligt de instruktionerna som du har fått. Här är en lista på det du behöver:

Viktig påminnelse:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

Dra/lägg till listan de 5 saker som behövs för att lägga om Herr Karlssons sår:

Gaslinda
Bandage
Spruta
Desinfektion
Lindrande salva
Gaslinda
Skyddande salva
Termometer
Sirap
Förband
Kompresser
Värktabletter

Grattis! Du utförde uppdraget du fick av sjuksköterskan mycket bra. Innan du går ska du dokumentera vad du har gjort i omvårdnadsjournalen. Först ska du reflektera och fundera på vad som är viktigt att skriva ner.

Aktivitet 4

Placera aktiviteterna som ska göras före, under och efter såromläggningen i rätt ordning.

JOURNAL

A
B
C
D
E
F
G
H
Jag kontrollerade att jag hade all nödvändig utrustning (munskydd, sterilt omläggningsset, etc)
Jag desinficerade mina händer och tog på mig skyddskläder.
Jag noterade de åtgärder jag utförde och utseendet på såret i patientens journal
Jag förklarade på ett enkelt sätt för patienten hur omläggningen ska gå till.
Jag satte en gaslinda över hela såret.
Jag bad patienten att sätta sig bekvämt så att såromläggningen blev enklare för honom.
Jag påbörjade omläggningen efter att jag satt mig i en bra ställning.
Jag bedömde tillståndet på såret (rodnad, svullnad, smärta).

Poängtal: 0

Fru Svensson som bor på äldreboendet där du arbetar har ramlat. Sjuksköterskan har precis fått dokumentationen om fru Svenssons tillstånd. Du får också ta del av dokumentationen.

Aktivitet 1

RÖNTGEN RAPPORT

Efternamn och förnamn: Svensson Greta

Födelsedatum: 05/04/1944

Kön: K

Nationalitet: Svensk

Ankomstdatum och tid: 01/02/2021 - 18:00h

Undersökning: Röntgen av vänster arm

Rapport:

Lätt trauma mot vänster arm efter ett fall - lätt hematom med en diameter på 5 cm i området under armbågen. Patienten klagar över mild smärta i det drabbade området. Det finns ingen vätskeansamling runt leden och det finns inga frakturer, skador eller nyligen skadat ben.

Ny kontroll rekommenderas om 7 dagar.

Ange om följande meningar är sann (grön) eller falsk (röd):

Patientens vänstra arm har ett blåmärke efter fall.

Patientens arm har en fraktur.

Patienten känner smärta i hela armen.

Röntgen visar att patienten nyligen haft en skada.

Läkaren rekommenderar en ny kontroll om en vecka.

Samma dag, under ditt arbetspass, ringer fru Svenssons brorson för att fråga om sin faster. Du är ansvarig för fru Svensson, så det är viktigt att berätta för brorsonen vad som har hänt.

Aktivitet 2

Välj någon av meningarna (a) till (f) för att slutföra meningarna (1) till (3)

1. Fru Svensson ramlade under kvällen

 

2. Fru Svenssons brorson ringde äldreboendet

 

3. Om en vecka måste patienten

 

efter att ha varit i badrummet.
innan hon var på väg till badrummet.
för att få information om hans faster.
prata med en läkare.
få sjukgymnastik.
få en ny kontroll.

Du har precis börjat ditt arbetspass på äldreboendet och sjuksköterskan Lars ger dig information om Gretas omvårdnad.

Aktivitet 3

Läs igenom dialogen och komplettera meningarna.

Ange om åtgärden stämmer eller stämmer inte

Åtgärd
Stämmer
Stämmer inte
1. Erbjud Greta att träna.
2. Flytta Greta till ett rum nära sjuksköterskeexpeditionen
3. Lämna lyset på under natten.
4. Torka ofta golven på Gretas rum.
5. Säg till Gretas brorson att besöka henne.
6. Permettere alla badante di lavare la paziente.

Nattskiftet har börjat och du är på väg hem. Innan du går måste du rapportera över all viktig information till dina kollegor som påbörjar nattskiftet. Glöm inte att informera vilken övervakning Greta har haft hittills.

Aktivitet 4

Under natten måste vårdpersonalen
Vårdpersonalen måste
Under måltider ska vårdpersonalen
Innan vårdpersonalen går ska dom

Poängtal: 0

Herr Berger som bor på boendet där du arbetar är på väg att bli utskriven från sjukhuset, men behöver fortsatt behandling i hemmet. Boendet du arbetar på ger dig ansvaret att kontakta sjuksköterskan och fysioterapeuten på sjukhuset där Herr Berger fått vård.

Aktivitet 1

Grupp chatt “Assistans för Herr Berger”

Ange om följande meningar är sanna (grön) eller falska (röd):

Doktorn har skrivit under Herr Bergers utskrivningsformulär.

Sjuksköterskan har förberett en lista med saker som ska göras med Herr Berger.

Rapporten visade på vilken omvådnad patienten ska ha de närmaste dagarna.

Herr Berger måste gå till fysioterapeuten två gånger i veckan.

En volontär kommer att besöka Herr Berger de första 7 dagarna.

Du är hemma med Herr Berger och behöver berätta för hans son Karl de senaste nyheterna om hans pappas omvårdnad.
Du bestämmer dig för att ha ett videosamtal med Karl

Aktivitet 2

Matcha bilderna med rätt tid på dagen när aktiviterna ska göras.

Vecka 1
Dag 3

Exempel:

7:30 f.m.:

1. omkring 8:00 f.m.

 

2. omkring 8:30 f.m.

 

3. omkring 8:45 f.m.

 

4. 9:00 f.m.

 

5. 10:00 f.m.

 

6. omkring 13:00 e.m.

 

7. från 14:00 e.m.

 

1
2
3
4
5
6
7

Nu när du har informerat Herr Bergers dotter, kan du göra mer exakta överenskommelser med fysioterapeuten.

Aktivitet 3

Kombinera meningarna i de två kolumnerna för att skapa logiska meningar. Notera att det finns extra meningar i den högra kolumnen.

1. Fysioterapeuten kontaktar vårdpersonalen för att ange vilka…

 

2. Två gånger om dagen ska Herr Berger göra…

 

3. Vårdpersonalen frågar fysioterapeuten om…

 

4. Under vårdtiden ska vårdpersonalen…

 

A. förklaring om aktiviteter som ska göras med patienten.
B. ha koll på patientens kost.
C. rehabiliteringsövningar och promenader.
D. du kan använda aromaoljor för att förbereda patientens måltider.
E. aktiviteter som ska göras för patientens fysiska välmående.

För att ha allt under kontroll och för att hjälpa Herr Berger efter bästa förmåga måste du komma ihåg vilken yrkesgrupp som ansvarar för de olika uppgifterna.

Aktivitet 4

Tilldela de åtgärder som ska göras med patienten till de yrkesgrupper som ska utföra dem.

Aktivitet som ska göras med patienten

1. Gör övningar som aktiverar patientens muskler.
2. Förbered måltider till patienten tre gånger dagligen för att hjälpa honom med kosten.
3. Stötta familjen och andra yrkesgrupper som assisterar patieneten.
4. Organisera aktiviteter som hjälper patienten att träna regelbundet.
5. Ha kontroll på patientens behandling och medicinering.
6. Hjälp patienten att förflytta sig i rummet, badrummet och i resten av huset.
7. Samtala med patienten under övrig tid.
8. Hjälp patieneten att bibehålla kontakter med andra människor för hans välmående.

Poängtal: 0

Fru Maria Roos har svåra magsmärtor. Du är Anita, kvinnans vårdpersonal. Du bestämmer dig för att fråga var exakt det gör ont och vad hon åt, när hon åt och hur mycket hon åt, eftersom du inte var med henne kvällen innan.

Aktivitet 1

Lyssna till dialogen. Välj fyra delar av information som finns med i dialogen.

Nu bestämmer du dig för att ringa Fru Roos läkare.

Aktivitet 2

Sätt i rätt ordning de steg som ska göras för att ta hand om Fru Roos innan läkaren kommer

Kontrollera Fru Roos temperatur med en termometer.
Ge Fru Roos en fil att lägga över sig.
Få Fru Roos att sitta på soffan eller sängen.
Förbered någonting lätt och varmt som Fru Roos kan dricka.

Läkaren har lämnat ett dokument till dig som anger vad som behöver göras angående Fru Roos hemsjukvård. Han gav också rekommendationer att följa angående när det gäller hennes kost och träning

Aktivitet 3

ELEKTRONISKT RECEPT- INSTRUKTIONER FÖR PATIENTEN

Efternamn och Förnamn på patienten: Roos Maria

Adress: Tvärgatan 67

Följ rekommendationerna nedan:

Ligg inte ned, det försämrar matsmältningen, ta istället en promenad.
För att underlätta matsmältningen drick mycket vätska. Jag rekommenderar inte läkemedel, men jag rekommenderar en lättsmält kost.

Fyll I tabellen. Para ihop råden med rätt kategori.

Råd
Kost
Personligt välmående
0. Exempel: Undvik friterad och fet mat.
1. Ät lättsmält mat.
2. Undvik söta drycker och alkohol.
3. Drick mycket vätska under dagen.
4. Ta en promenad för att förbättra matsmältningen.
5. Undvik stillasittande aktiviteter.

Du är glad att personen du vårdar mår bättre, men du tycker att det är konstigt att läkaren inte gav medicin och istället rekommenderade vätska och lättkost. Du bestämmer dig för att skicka ett e-postmeddelande till läkaren för att uttrycka dina funderingar. Du nämner att läkare i ditt land ordinerar medicin för att behandla dessa symtom och ber om förtydligande. Läkaren svarar och förklarar anledningen till sitt beslut.

Aktivitet 4

Hej,
Jag har full förståelse för dina funderingar och din oro för Fru Roos(0) ork Men utifrån beskrivningen av (1)   och vad undersökningen visade, mår hon bra och hennes tillstånd är inte allvarligt.
I det här fallet ska ingen medicin ges till (2)   och generellt i Sverige rekommenderar läkarna de första dagarna denna (3)   som jag föreslog till Fru Roos. Om situationen inte förbättras efter dessa tre dagar kan det vara möjligt att ge en annan typ av (4)   till fru Roos, som också innehåller en del läkemedel.

Med vänliga hälsningar,
Dr. Robertsson

Komplettera e-mailet med saknade orden. Du måste välja rätt alternativ.

0)
1)
2)
3)
4)

Welcome to the Pulse 2.0 Assessment tool!

The Pulse 2.0 assessment tool is structured in 5 cases. Each case corresponds to a specific professional scenario. You will be asked to participate personally in the scenario, even if virtually, by impersonating one of the main characters, no matter if you have the same characteristics as them in real life or not.

Don’t worry! A special instructor will help you along the way.

You can start from whatever scenario you prefer, but once you accessed a case you won’t be able to go back to the home page unless you complete all the activities presented in that case. Also, once you completed a case, you can’t go back to that case to check or modify your performance. You’ll have a look at your score for that case and jump to the next one.

The time will be running all the time, no stop. You have 2 hours to complete all the cases, in which order you prefer.

Score
Each case includes 4 different activities. Each correct answer corresponds to 1; an incorrect answer corresponds to 0. Your final score is calculated by adding up the scores obtained in each case. The minimum score to pass the test is 51% of correct answers or higher.

Please note that you will be able to see your results at two points during the test:
- after completing a case you will see your total score for that case;
- after completing all cases you will see your total score, score per case and score per activity.

To take this test you won’t need any ID or passcode, just press START when you’re ready!

Good luck and enjoy Pulse 2.0 Assessment tool!

Start