Assessment tool

Change languageChange language

De PULSE-beoordelingstool is ontworpen om de professionele taal- en communicatiecompetenties van verpleegkundigen in het Frans, Italiaans en Nederlands te meten. De tool herkent taal- en communicatievaardigheden op niveau B1+ en is in overeenstemming met het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (CEFR). Met deze tool kan de effectiviteit van trainingen en lessen onmiddellijk na een gevolgde PULSE e-learningcursus worden nagekeken voor zowel een directe als indirecte beoordeling. De beoordelingstool bestaat uit twee delen: methodieke instructies voor beoordelaars en Test for learners.